تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci
عنوان گواهینامه :

استاندارد ISIRI 1926-4

مرجع صدور گواهینامه :

سازمان ملی استاندارد ایران

توضیحات گواهینامه :

استاندارد IEC 60245-4 یا همان استاندارد ملی ISIRI 1926-4 در خصوص کابل های با عایق لاستیکی جهت بند ها و کابل های قابل انعطاف وجود دارد که با توجه به کد مشخصه بندهای معمولی با روکش لاستیک، تعداد رشته ها و نیز مشخصات ساختاری دیگر نیز مشخص شده است که مطابق جداول تعیین شده این استاندارد، تولید میشوند.

ISIRI 1926-4
کارخانه کابل یاقوت