تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون های مرتبط ...

آزمون-پیچش-سیم-و-کابل

آزمون پیچش سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون پیچش سیم و کابل که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم . این تجهیز در آزمون

بیشتر بخوانیم »
کارخانه کابل یاقوت