تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci
عنوان گواهینامه :

استاندارد ISIRI 4267-1and ISIRI 4267-2

مرجع صدور گواهینامه :

سازمان ملی استاندارد ایران

توضیحات گواهینامه :

استاندارد ملی ISIRI 4267-1 جهت تعیین ویژگی های عمومی، آزمونها و الزامات کابل های جرقه ولتاژ بالا وجود دارد و قسمت دوم این استاندراد یا همان ISIRI 4267-2 در حوزه مجموعه کابل جرقه ولتاژ بالا (وایرشمع خودرو) به آزمونها و الزامات عمومی این محصول تاکید دارد.

ISIRI 4267.1.2
کارخانه کابل یاقوت