تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci
عنوان گواهینامه :

گواهینامه پروانه خوداظهاری BS 7629-1

مرجع صدور گواهینامه :

سازمان ملی استاندارد ایران

توضیحات گواهینامه :

استاندارد BS 7629-1 در زمینه ساخت و تولید کابل های مقاوم در برابر حریق با نصب ثابت که در زمان مواجهه با آتش، دود و گازهای خورنده کمی از خود ساطع کنند تدوین گشته و با نام استاندارد INSO 22978-1 وجود دارد.

گواهی ثبت خود اظهاری محصول
کارخانه کابل یاقوت