تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci
عنوان گواهینامه :

گواهینامه ISO 14001:2015

مرجع صدور گواهینامه :

SGS

توضیحات گواهینامه :

گواهینامه ISO 14001:2015 در خصوص سیستم مدیریت زیست محیطی از استانداردهای محبوب سازمان بین المللی ایزو است که برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب رساندن به آن استقرار می یابد.

گواهینامه ISO 14001:2015
کارخانه کابل یاقوت