تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci
عنوان گواهینامه :

گواهینامه CE اروپا

مرجع صدور گواهینامه :

توضیحات گواهینامه :

علامت CE بر روی محصول جهت افزایش سطح کیفی محصولات و افزایش فروش آنها به دلیل اطمینان خریداران امتیاز مهمی محسوب میشود و نشان دهنده شرایط ایمنی، سلامتی و حفاظت از محیط زیست است.

گواهینامه CE اروپا
کارخانه کابل یاقوت