تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci
عنوان گواهینامه :

گواهینامه ISO 9001:2015

مرجع صدور گواهینامه :

توضیحات گواهینامه :

گواهینامه ISO 9001:2015 به مدیریت کیفیت در بخش تولید و خدمات اطلاق میگردد. شرکت ها و سازمان هایی که موفق به دریافت این گواهینامه میشوند به مشتریان خود اعلام میکنند که خدمات و تولیدات آنها توسط یک سیستم مدیریت کیفیت کنترل می شود.

گواهینامه ISO 9001:2015 کابل یاقوت
کارخانه کابل یاقوت