تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون ابعادی سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون ابعادی سیم و کابل که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

هدف از انجام این آزمون مشاهده سنتر بودن سیم و کابل و اندازه گیری ضخامت و قطر عایق و روکش سیم و کابل می باشد.

آزمون ابعادی سیم و کابل

مشاهده ویدیوی آزمون ابعادی سیم و کابل

کارخانه کابل یاقوت