تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون ازدیاد طول سیم و کابل در دمای پایین

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون ازدیاد طول سیم و کابل در دمای پایین که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

جهت بررسی خواص مکانیکی عایق و روکش کابل ها در دمای پایین توسط مجموعه کابل یاقوت ساخته شده است؛ گستره دمایی این تجهیز 35- درجه سلسیوس می باشد.

آزمون-ازدیاد-طول-سیم-و-کابل-در-دمای-پایین

مشاهده ویدیوی آزمون ازدیاد طول سیم و کابل در دمای پایین

کارخانه کابل یاقوت