تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون انتشار شعله سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون انتشار شعله سیم و کابل که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

هدف از انجام  آزمون انتشار شعله سیم و کابل جهت بررسی رفتار کابل در برابر منتشر شدن شعله در طول کابل این تجهیز بر اساس استاندارد بین المللی IEC60332-1-2 تعبیه شده است.

این تجهیز از محفظه استیلی با ابعاد مشخص تهیه شده که کابل در مرکز این محفطه قرار گرفته و شعله با زاویه 45 درجه به نقطه مشخص از کابل اعمال میگردد؛ منبع اشتعال مطابق استاندارد مذکور نرخ معینی از جریان هوا و گاز پروپان می باشد.

آزمون-اننتشار-شعله-سیم-و-کابل

مشاهده ویدیوی آزمون انتشار شعله سیم و کابل

کارخانه کابل یاقوت