تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون اندازه‌ گیری دانسیته مواد پلیمری

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون اندازه‌ گیری دانسیته مواد پلیمری که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

با استفاده از ترازو های آزمایشگاه که دارای دقت 0.0001 گرم (چهار صفر) می باشند میتوان آزمون هایی که اندازه گیری وزن دارند از قبیل آزمون تلفات جرم، اندازه گیری دانسیته به روش وزن سنجی و آماده سازی آزمون های هالوژن فیری مورد استفاده قرار می گیرد.

آزمون اندازه گیری دانسیته مواد پلیمری

مشاهده ویدیوی آزمون اندازه‌ گیری دانسیته مواد پلیمری

کارخانه کابل یاقوت