تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون اندازه گیری PH

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون اندازه گیری PH میپردازیم .

از دستگاهی به نام اسید سنج یا PH متر به منظور اندازه گیری میزان اسیدی یا قلیایی بودن مایعات به کار می رود.

جهت بازدید از آزمون های شیمیایی کلیک نمایید

آزمون-اندازه-گیری

مشاهده ویدیوی آزمون اندازه گیری PH

کارخانه کابل یاقوت