تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون انعطاف پذیری کابل بالابر

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون انعطاف پذیری کابل بالابر که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

این تجهیز به منظور بررسی انعطاف کابل های بالابر و آسانسور که توسط مجموعه کابل یاقوت ساخته شده است.

در این دستگاه یا تجهیز پایانـه بـاز مدار باید به منبع ولتاژ 12 ولت DC اتصال داده شود و باید طوری تنظیم شود کـه بـه طـور پیوسـته یـا مداوم پیوستگی رشته‌های کابل را نشان دهند.

زمون-انعطاف-پذیری-کابل-بالابر

مشاهده ویدیوی آزمون انعطاف پذیری کابل بالابر

کارخانه کابل یاقوت