تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون سختی سنجی لاستیک

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به  آزمون سختی سنجی لاستیک که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

با استفاده از این دستگاه سختی کامپاند لاستیکی مورد استفاده برای عایق سیم و کابل مطابق استاندارد ASTM D 2240 اندازه گیری می‌شود.

آزمون-سختی-سنج-سیم-و-کابل

مشاهده ویدیوی آزمون سختی سنجی لاستیک

کارخانه کابل یاقوت