تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون ضربه در دمای پایین عایق و روکش سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به  آزمون ضربه در دمای پایین عایق و روکش سیم و کابل که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

هدف از انجانم این آزمون بررسی رفتار مکانیکی عایق و روکش سیم و کابلدر دمای پایین مطابق با استاندارد ISIRI 5525-506 می باشد.

آزمون-ضربه-در-دمای-پایین-عایق-و-روکش-سیم-و-کابل

مشاهده ویدیوی آزمون ضربه در دمای پایین عایق و روکش سیم و کابل

کارخانه کابل یاقوت