تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون فشار در دمای بالای سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به  آزمون فشار در دمای بالای سیم و کابل که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

این تجهیز جهت بررسی عایق و روکش سیم و کابل در دمای بالا تحت فشار با اعمال نیرو مورد استفاده قرار می گیرد و بر اساس استاندارد IEC 60811-508 انجام می شود.

تجهیز آزمون فشار در دمای بالای سیم و کابل

مشاهده ویدیوی آزمون فشار در دمای بالای سیم و کابل

کارخانه کابل یاقوت