تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-C)

در این بخش با روش آزمون دو استاندراد  IEC 60331-21 و BS 6387(CAT-C) آشنا میشویم.

بخش آتش آزمایشگاه تخصصی شرکت کابل یاقوت با دارا بودن تجهیزات تست کابل های مقاوم در برابر آتش علاوه بر تست بر روی کابل های تولیدی خود، توانایی انجام آزمون بر روی کابل های سایر تولید کنندگان با توجه به روش آزمون مربوطه در دو سطح ولتاژ 500و 1000 ولت، را نیز دارد.

یکی از این روش ها، استاندارد روش آزمون IEC 60331-21 بوده که در این روش آزمون کابل مقاوم در برابر آتش، باید بتواند شعله ای که ترکیبی از گاز پروپان و هوای خشک می باشد را تحت دمای 750⁰c به مدت 90 دقیقه تحمل کند و در این مدت با حفظ یکپارچگی مدار به انتقال دیتا و جریان بپردازد.

روش آزمون بعدی استاندارد روش آزمون BS 6387 بوده که از سه طبقه CAT-C ، CAT-W و CAT-Z تشکیل شده است 

در این روش آزمون کابل مقاوم در برابر آتش، باید بتواند با حفظ یکپارچگی مدار به انتقال دیتا و جریان بپردازد، تحت شعله ای که ترکیبی از گاز پروپان و هوای خشک می باشد و در سه کتگوری که به توضیح آنها پرداخته خواهد شد.

در این قسمت از روش آزمون BS 6387 به حفظ یکپارچگی مدار تحت شرایط آتش پرداخته میشود.

کابل مقاوم در برابر آتش مطابق روش آزمون BS 6387 باید بتواند با قرار گیری در دمای 950°c به مدت 180 دقیقه علاوه بر حفظ یکپارچگی مدار انتقال دیتا را نیز به درستی انجام دهد.

با کلیک برروی ویدئوی زیر می توانید روش آزمون استاندارد های فوق الذکر را مشاهده نمایید.

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش CAT-C

مشاهده ویدیوی آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-C)

کارخانه کابل یاقوت