تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-Z)

در این بخش با روش آزمون دو استاندراد  BS 6387(CAT-Z)و BS 50200 آشنا میشویم.

بخش آتش آزمایشگاه تخصصی شرکت کابل یاقوت با دارا بودن تجهیزات تست کابل های مقاوم در برابر آتش علاوه بر تست بر روی کابل های تولیدی خود، توانایی انجام آزمون بر روی کابل های سایر تولید کنندگان با توجه به روش آزمون مربوطه در دو سطح ولتاژ 500و 1000 ولت، را نیز دارد.

یکی از این روش های آزمون، استاندارد روش آزمون BS 6387 (CAT-Z) است که شرایط این روش آزمون به صورت زیر می باشد:

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-Z)

در این طبقه از روش آزمون، کابل مقاوم در برابر آتش به صورت ” Z” شکل بر روی دیواره آزمون نصب شده و باید بتواند شعله ای که ترکیبی از گاز پروپان و هوای خشک می باشد را تحت دمای 950°c به مدت 15 دقیقه همراه با اعمال شوک مکانیکی بر دیواره آزمون، تحمل کند و در این مدت با حفظ یکپارچگی مدار، انتقال دیتا و جریان به درستی انجام شود.

روش آزمون بعدی استاندارد روش آزمون BS 50200 است که در این روش آزمون، کابل مقاوم در برابر آتش به صورت ” U” شکل بر روی دیواره آزمون نصب میگردد و باید بتواند تحت شرایط آتش که ترکیبی از گاز پروپان و هوای خشک می باشد شوک مکانیکی اعمال شده به دیواره را تحت سه کلاس حرارتی 30، 60 یا 120 دقیقه تحمل نماید و به انتقال دیتا و جریان بپردازد.

در ویدئوی زیر یکی از این روش آزمون ها نشان داده شده است که می توانید با کلیک برروی آن، روش آزمون استاندارد های فوق الذکر را مشاهده نمایید.

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش

مشاهده ویدیوی آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-Z)

کارخانه کابل یاقوت