تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون های کشش وایر شمع

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به  آزمون های کشش وایر شمع که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

آزمون های کشش وایر شمع

این شاخص ها که دقیقا با مشخصات ابعادی تعیین شده در استاندارد ملی 2-4267 ساخته شده اند در بررسی اتصالات فلزی کابل وایرشمع مورد استفاده قرار می گیرد.

این شاخص ها شامل: شاخص شمع (که به دو صورت معمولی و دندانه دار می باشند)، شاخص کویل (دو نوع و برای کابل ها با قطر های مختلف) می باشند.

آزمون کشش وایرشمع

مشاهده ویدیوی آزمون های کشش وایر شمع

کارخانه کابل یاقوت