تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون ها شیمیایی سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون ها شیمیایی سیم و کابل که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

آزمایشگاه کابل یاقوت مجهز به تجهیزات و مواد انجام آزمون های شیمیایی سیم و کابل می باشد از جمله آزمون تیتراسیون در تعیین هالوژن موجود در مواد عایق و روکش در سیم و کابل همچنین انجام آزمون یدومتری جهت تصدیق گاز ازون.

آزمون-ها-شیمیایی-سیم-و-کابل

مشاهده ویدیوی آزمون ها شیمیایی سیم و کابل

کارخانه کابل یاقوت