تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون ولتاژ بالا برای سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون ولتاژ بالا برای سیم و کابل که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

آزمون ولتاژ جهت حصول اطمینان از عدم نشتی عایق با اعمال ولتاژ چند برابر ولتاژ کاری در مدت زمان مشخص شده در استاندارد مربوطه انجام می شود.

این آزمون در آزمایشگاه کابل یاقوت با بهره گیری از ولتاژ متناوب (a.c) و مستقیم (d.c)جهت انجام آزمون جذب آب به روش الکتریکال تعبیه شده است.

آزمون-ولتاژ-بالا-برای-سیم-و-کابل

مشاهده ویدیوی آزمون ولتاژ بالا برای سیم و کابل

کارخانه کابل یاقوت