تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون پیچش سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون پیچش سیم و کابل که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

این تجهیز در آزمون هایی که نیاز به پیچش کابل به دور ماندرل از جمله آزمون کرونا ، اضافه بار حرارتی ، طول عمر تسریعی و … دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

آزمون-پیچش-سیم-و-کابل

مشاهده ویدیوی آزمون پیچش سیم و کابل

کارخانه کابل یاقوت