تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون HV روی مجموعه وایرشمع

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به آزمون HV روی مجموعه وایرشمع که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

آزمون را در مجاورت محلول سه درصد نمک طعام در آب، انجام داده و آب بندی محل اتصالات وایرشمع را بررسی می کنیم.

به کمک دستگاه اسیلوسکوپ که نمودار ولتاژ را بر حسب زمان نشان می دهد مورد مذکور رویت می شود.

آزمون-HV-روی-مجموعه-وایرشمع.

مشاهده ویدیوی آزمون HV روی مجموعه وایرشمع

کارخانه کابل یاقوت