تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

آزمون LCR متر سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به  آزمون LCR متر سیم و کابل که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم.

با استفاده از این تجهیز میتوان مقاومت اهمی ، ظرفیت خازنی ، ظرفیت سلفی و اندوکتانس را بدست آورد.

زمون-LCR-متر-سیم-و-کابل

مشاهده ویدیوی آزمون LCR متر سیم و کابل

کارخانه کابل یاقوت