تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

استحکام مکانیکی کابل وایرشمع

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به استحکام مکانیکی کابل وایرشمع که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

کابل وایر شمع در این تجهیز به همان صورت که در تصویر رویت می شود نصب شده و با توجه به قطر کابل نیروی 180 و یا 250 نیوتن به صورت آسانسوری به کابل اعمال می شود؛ تغییرات مقاومت اهمی در کابل های نوع 3A و 3B و برای کابل هایی با هادی سلفی مشاهده ولتاژ 12 ولت مستقیم ارزیابی می گردد.

استحکام-مکانیکی-کابل-وایرشمع

مشاهده ویدیوی استحکام مکانیکی کابل وایرشمع

کارخانه کابل یاقوت