تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

تجهیز آزمون خمش در دمای پایین سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به  تجهیز آزمون خمش در دمای پایین سیم و کابل که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

هدف از انجام این آزمون بررسی رفتار مکانیکی عایق و روکش کابل های اکسترود شده در دمای پایین بر اساس استاندارد IEC 60811-504 می باشد.

تجهیز-آزمون-خمش-در-دمای-پایین-سیم-و-کابل

مشاهده ویدیوی تجهیز آزمون خمش در دمای پایین سیم و کابل

کارخانه کابل یاقوت