تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

تجهیز آزمون گرما سختی سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به تجهیز آزمون گرما سختی سیم و کابل که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

این آزمون جهت بررسی میزان کشش روکش و عایق کابل ها در دمای بالا با اعمال نیروی متناسب با آن نمونه انجام می شود که معمولا ‌بر‌روی ‌آمیزه‌ های ‌کراس‌ لینک ‌شده‌ مورد‌ استفاده‌ قرار می گیرد و بر اساس استاندارد IEC 60811-507 انجام می شود.

تجهیز-آزمون-گرما-سختی-سیم-و-کابل

مشاهده ویدیوی تجهیز آزمون گرما سختی سیم و کابل

کارخانه کابل یاقوت