تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

دستگاه تست کابل های شبکه

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به دستگاه تست کابل های شبکه که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

انجام تمامی آزمون های الکتریکی کابل های شبکه تا CAT8 و کابل های مخابراتی با این دستگاه امکان پذیر می باشد.

دستگاه-تست-کابل-های-شبکه.

مشاهده ویدیوی دستگاه تست کابل های شبکه

کارخانه کابل یاقوت