تاییدیه آتش نشانی
sgs
QL
naci

چمبر دما و رطوبت سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت کابل یاقوت به  تجهیز چمبر دما و رطوبت سیم و کابل که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم.

هدف از استفاده از این تجهیز آماده سازی نمونه کابل تحت شرایط تعیین شده (با دما و درصد رطوبت مشخص شده) در استاندارد مربوطه می باشد. که قابلیت افزایش دما و رطوبت را تا دمای 60 درجه سیلسیوس و رطوبت 96 درصد را دارد

دما-و-رطوبت-سیم

مشاهده ویدیوی چمبر دما و رطوبت سیم و کابل

کارخانه کابل یاقوت